Description

1:24 Hasegawa Mitsubishi Lancer EVO 3 Safari Rally 1996